Přeskoč navigaci

Zde hledá Jyxo.

Jyxo

Kontrast barev

Nízký kontrast mezi barvou písma a pozadí bývá častou příčinou špatné čitelnosti webových stránek. Níže uvedený formulář vám pomůže otestovat, zda je kontrast dvou barev dostatečný. Pokud jste zde poprvé, přečtěte si nejprve návod.

Test kontrastu barev

Náhled

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetaur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Zadejte barvy

Výsledky testu

Jak postupovat při testování kontrastu

Do formuláře zadejte barvu pozadí a barvu písma (hexadecimálně, bez znaku #) a po stisku tlačítka obdržíte tyto hodnoty:

Rozdíl jasu

Zobrazí rozdíl jasu jako číslo mezi 0 a 255. Za dostatečnou hodnotu se považuje alespoň 125. Naprosto bezpečné jsou však až hodnoty vyšší než cca. 200. Barvy s takto vysokým kontrastem by měly být použity zejména pro nejdůležitější texty na stránce (hlavní navigace, nadpisy).

Rozdíl barvy

Zobrazí rozdíl barev jako číslo od 0 do 765. Za dostatečnou se považuje hodnota 500.

Dostatečný kontrast

Zobrazí Ano! pokud je rozdíl jasu i barev dostatečný. Není-li dostatečný, zobrazí NE!. Hodnota Částečně se objeví tehdy, je-li rozdíl barev či jasu dostatečný, avšak menší než 110 % minimální doporučené hodnoty.

Zpět na formulář.

Zdroje a poděkování

Výpočet je založen na metodice popsané v  Techniques For Accessibility Evaluation And Repair Tools od W3C. Autorem skriptu je Ondrej Ivanič, kterému Sova za všechny čtenáře děkuje.

Tato stránka je přístupná libovolným prohlížečem, nejlépe však vypadá v prohlížeči, který podporuje HTML 4.0 a CSS 2 (Internet Explorer od verze 5, Mozilla, Opera a další). Pokud čtete tuto zprávu, váš prohlížeč zřejmě dostatečně nepodporuje CSS. Stránku sice vidíte bez pokročilejšího formátování, avšak veškerý obsah je plně přístupný i pro vás.